Procvičování.cz

Procvičte si zábavnou formou to co se učíte ve škole

Matematika

Procvičování matematiky

Pojmenování řádů a zápis čísel v desítkové soustavě

placeholder

Řád čísel I

Procvičit
placeholder

Řád čísel II

Procvičit
placeholder

Řád čísel III

Procvičit
placeholder

Řád čísel IV

Procvičit
placeholder

Řád čísel V

Procvičit
placeholder

Řád čísel VI

Procvičit
placeholder

Řád čísel VII

Procvičit
placeholder

Řád čísel VIII

Procvičit
placeholder

Řád čísel IX

Procvičit
placeholder

Řád čísel X

Procvičit
placeholder

Řád čísel XI

Procvičit
placeholder

Řád čísel XII

Procvičit
placeholder

Řád čísel XIII

Procvičit
placeholder

Řád čísel XIV

Procvičit
placeholder

Řády I

Procvičit
placeholder

Řády II

Procvičit
placeholder

Řády III

Procvičit

Rozvinutý a zkrácený zápis čísla v desítkové soustavě

placeholder

Rozvinutý zápis čísel VI

Procvičit
placeholder

Rozvinutý zápis čísel VII

Procvičit
placeholder

Rozvinutý zápis čísel VIII

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla I

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla II

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla III

Procvičit

Číselná osa

placeholder

Seřazování čísel I

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel II

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel III

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel IV

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel V

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VI

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VII

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VIII

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel IX

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel X

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose I

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose II

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose III

Procvičit
placeholder

Doplň číselnou osu čísly od nejmenšího po největší I

Procvičit
placeholder

Doplň číselnou osu čísly od nejmenšího po největší II

Procvičit
placeholder

Doplň číselnou osu čísly od nejmenšího po největší III

Procvičit
placeholder

Seřaď čísla dle velikosti I

Procvičit
placeholder

Seřaď čísla dle velikosti II

Procvičit
placeholder

Seřaď čísla dle velikosti III

Procvičit
placeholder

Slovní úloha – kilometry bez nehod

Procvičit
placeholder

Slovní úloha – nákup autobusů

Procvičit
placeholder

Slovní úloha – nákup oblečení

Procvičit
placeholder

Slovní úloha – restaurace

Procvičit
placeholder

Slovní úloha – řidičky Dopravních podniků

Procvičit

Porovnávání čísel

placeholder

Seřazování čísel I

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel II

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel III

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel IV

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel V

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VI

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VII

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel VIII

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel IX

Procvičit
placeholder

Seřazování čísel X

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel I

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel II

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel III

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel IV

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel V

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel VI

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel VII

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel VIII

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel IX

Procvičit
placeholder

Porovnávání čísel X

Procvičit
placeholder

Přirozená čísla I

Procvičit
placeholder

Přirozená čísla II

Procvičit
placeholder

Přirozená čísla III

Procvičit
placeholder

Přirozená čísla IV

Procvičit
placeholder

Přirozená čísla V

Procvičit

Zaokrouhlování

placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování I

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování II

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování III

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování IV

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování V

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování číselných hodnot s jednotkami I

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování číselných hodnot s jednotkami II

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování číselných hodnot s jednotkami III

Procvičit

Pamětné a písemné sčítání a odčítání

placeholder

Sčítání čísel I

Procvičit
placeholder

Sčítáni čísel II

Procvičit
placeholder

Sčítání čísel III

Procvičit
placeholder

Odčítání čísel I

Procvičit
placeholder

Odčítání čísel II

Procvičit
placeholder

Odčítání čísel III

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin I

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin II

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin III

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech I

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech II

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech III

Procvičit

Písemné násobení

placeholder

Násobení desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Násobení desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Násobení desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - AREA model I

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - AREA model II

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - AREA model III

Procvičit
placeholder

Pořadí operací I

Procvičit
placeholder

Pořadí operací II

Procvičit
placeholder

Pořadí operací III

Procvičit
placeholder

Početní operace I

Procvičit
placeholder

Početní operace II

Procvičit
placeholder

Početní operace III

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - opakování I

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - opakování II

Procvičit
placeholder

Algoritmus písemného násobení - opakování III

Procvičit
placeholder

Násobilkové rovnice I

Procvičit
placeholder

Násobilkové rovnice II

Procvičit
placeholder

Násobilkové rovnice III

Procvičit

Dělení

placeholder

Dělení jednociferným dělitelem I

Procvičit
placeholder

Dělení jednociferným dělitelem II

Procvičit
placeholder

Dělení jednociferným dělitelem III

Procvičit
placeholder

Dělení dvouciferným dělitelem I

Procvičit
placeholder

Dělení dvouciferným dělitelem II

Procvičit
placeholder

Dělení dvouciferným dělitelem III

Procvičit

Zlomky

placeholder

Zlomky - Ukázkový příklad

Procvičit
placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí I

Procvičit
placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí II

Procvičit
placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí III

Procvičit
placeholder

Zlomek větší než jedna

Procvičit
placeholder

Zlomek větší než jedna II

Procvičit
placeholder

Zlomek větší než jedna III

Procvičit
placeholder

Zlomek jako část celku I

Procvičit
placeholder

Zlomek jako část celku II

Procvičit
placeholder

Zlomek jako část celku III

Procvičit

Desetinná čísla

placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí I

Procvičit
placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí II

Procvičit
placeholder

Vztah mezi celkem a jeho částí III

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Zaokrouhlování desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Hmotnost I

Procvičit
placeholder

Hmotnost II

Procvičit
placeholder

Hmotnost III

Procvičit
placeholder

Odhady I

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Použití desetinných čísel při vyjádření délky I

Procvičit
placeholder

Odhady II

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky II

Procvičit
placeholder

Odhady V

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky III

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel I

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin I

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky IV

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel II

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin II

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky V

Procvičit
placeholder

Porovnávání desetinných čísel III

Procvičit
placeholder

Sčítání a odčítání čísel v řádu desetin III

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VI

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech I

Procvičit
placeholder

Odhady III

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VII

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech II

Procvičit
placeholder

Odhady IV

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VIII

Procvičit
placeholder

Desetinná čísla ve schématech III

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky IX

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla I

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky X

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla II

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky XI

Procvičit
placeholder

Zápis desetinného čísla III

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose I

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose II

Procvičit
placeholder

Znázornění na číselné ose III

Procvičit

Početní operace - Slovní úlohy

placeholder

Vypočítej 1

Procvičit
placeholder

Vypočítej 2

Procvičit
placeholder

Vypočítej 3

Procvičit
placeholder

Vypočítej 4

Procvičit
placeholder

Vypočítej 5

Procvičit
placeholder

Vypočítej 6

Procvičit
placeholder

Vypočítej 7

Procvičit
placeholder

Vypočítej 8

Procvičit
placeholder

Vypočítej 9

Procvičit
placeholder

Vypočítej 10

Procvičit
placeholder

Vypočítej 11

Procvičit
placeholder

Vypočítej 12

Procvičit
placeholder

Vypočítej 13

Procvičit
placeholder

Vypočítej 14

Procvičit
placeholder

Vypočítej 15

Procvičit
placeholder

Vypočítej 16

Procvičit
placeholder

Vypočítej 17

Procvičit
placeholder

Vypočítej 18

Procvičit
placeholder

Vypočítej 19

Procvičit
placeholder

Vypočítej 20

Procvičit
placeholder

Vypočítej 21

Procvičit
placeholder

Vypočítej 22

Procvičit
placeholder

Vypočítej 23

Procvičit
placeholder

Vypočítej 24

Procvičit
placeholder

Vypočítej 25

Procvičit
placeholder

Vypočítej 26

Procvičit
placeholder

Vypočítej 27

Procvičit
placeholder

Vypočítej 28

Procvičit
placeholder

Vypočítej 29

Procvičit
placeholder

Vypočítej 30

Procvičit
placeholder

Vypočítej 31

Procvičit
placeholder

Vypočítej 32

Procvičit
placeholder

Vypočítej 33

Procvičit
placeholder

Vypočítej 34

Procvičit
placeholder

Vypočítej 35

Procvičit
placeholder

Vypočítej 36

Procvičit
placeholder

Vypočítej 37

Procvičit
placeholder

Vypočítej 38

Procvičit
placeholder

Vypočítej 39

Procvičit
placeholder

Vypočítej 40

Procvičit
placeholder

Vypočítej 41

Procvičit

Tabulky

placeholder

Tabulky - čtení I

Procvičit
placeholder

Tabulky - čtení II

Procvičit
placeholder

Tabulky - čtení III

Procvičit
placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech I

Procvičit
placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech II

Procvičit
placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech III

Procvičit
placeholder

Tabulky - tvorba I

Procvičit
placeholder

Tabulky - tvorba II

Procvičit
placeholder

Tabulky - tvorba III

Procvičit

Diagramy

placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech I

Procvičit
placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech II

Procvičit
placeholder

Tabulky a diagramy v souvislostech III

Procvičit
placeholder

Diagramy - tvorba I

Procvičit
placeholder

Diagramy - tvorba II

Procvičit
placeholder

Diagramy - tvorba III

Procvičit
placeholder

Diagramy - čtení I

Procvičit
placeholder

Diagramy - čtení II

Procvičit
placeholder

Diagramy - čtení III

Procvičit

Konstrukční úlohy

placeholder

Body, úsečky, přímky I

Procvičit
placeholder

Přímky ve čtvercové síti

Procvičit
placeholder

Přímky na ciferníku

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky II

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky III

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky IV

Procvičit

Obvody

placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky I

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky II

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky III

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky IV

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky V

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VI

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VII

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky VIII

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky IX

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky X

Procvičit
placeholder

Převody jednotek I

Procvičit
placeholder

Použití desetinných čísel při vyjádření délky XI

Procvičit
placeholder

Převody jednotek II

Procvičit
placeholder

Obvod útvarů složený z Č, O, T I

Procvičit
placeholder

Obvod útvarů složený z Č, O, T II

Procvičit
placeholder

Obvod útvarů složený z Č, O, T III

Procvičit
placeholder

Obvod ve čtvercové síti

Procvičit
placeholder

Obvody - Turistické okruhy

Procvičit
placeholder

Obvody - Slovní úlohy

Procvičit
placeholder

Obvody - Slovní úlohy II

Procvičit

Obsahy

placeholder

CO UŽ VÍM - Obsah a čtverce a obdélníka I

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Obsah a čtverce a obdélníka II

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Obsah a čtverce a obdélníka III

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Co je v domě

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Věci kolem nás

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Pro domácí kutily

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Jednotky obsahu kolem nás II

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Jednotky obsahu kolem nás I

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Jednotky obsahu kolem nás III

Procvičit
placeholder

CO UŽ VÍM - Jednotky obsahu kolem nás IV

Procvičit

Osová souměrnost

placeholder

Pravda x nepravda

Procvičit
placeholder

Vyber správnou odpověď

Procvičit
placeholder

Přiřaď správnou odpověď

Procvičit
placeholder

Parketáže, vzory - Osová souměrnost I

Procvičit
placeholder

Parketáže, vzory - Osová souměrnost II

Procvičit
placeholder

Osová souměrnost – Ukázkový příklad I

Procvičit

Geometrie v prostoru

placeholder

Body, úsečky, přímky I

Procvičit
placeholder

Přímky ve čtvercové síti

Procvičit
placeholder

Přímky na ciferníku

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky II

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky III

Procvičit
placeholder

Body, úsečky, přímky IV

Procvičit
placeholder

Stavby z krychlí, síť krychle a kvádru I

Procvičit
placeholder

Různé pohledy na krychlové stavby I

Procvičit
placeholder

Geometrie v prostoru - Slovní úlohy

Procvičit
placeholder

Stavby z krychlí, síť krychle a kvádru II

Procvičit
placeholder

Stavby z krychlí, síť krychle a kvádru III

Procvičit
placeholder

Různé pohledy na krychlové stavby II

Procvičit
placeholder

Geometrie v prostoru - Ukázkové cvičení I

Procvičit

Posloupnosti, vzory

placeholder

Vypočítej I

Procvičit
placeholder

Vypočítej II A

Procvičit
placeholder

Vypočítej II B

Procvičit
placeholder

Vypočítej III

Procvičit
placeholder

Parkoviště

Procvičit
placeholder

Lichoběžník

Procvičit
placeholder

Vypočítej IV

Procvičit
placeholder

Vypočítej V

Procvičit
placeholder

Vypočítej VI

Procvičit
placeholder

Vypočítej VII

Procvičit
placeholder

Vypočítej VIII

Procvičit
placeholder

Posloupnosti, vzory - Ukázkový příklad

Procvičit

Nestandardní úlohy

placeholder

Nestandartní úlohy - Číselný rozdíl

Procvičit
placeholder

Nestandartní úlohy - Trojúhelník

Procvičit
placeholder

Parkoviště

Procvičit
placeholder

Vypočítej I

Procvičit
placeholder

Vypočítej II

Procvičit
placeholder

Vypočítej III

Procvičit
placeholder

Skládačka

Procvičit
placeholder

Nestandartní úlohy - Ukázkový příklad I

Procvičit
placeholder

Římské číslice I

Procvičit
placeholder

Římské číslice II

Procvičit
placeholder

Římské číslice III

Procvičit
placeholder

Koruny I

Procvičit
placeholder

Koruny II

Procvičit
placeholder

Koruny III

Procvičit
placeholder

Koruny IV

Procvičit
placeholder

Koruny V

Procvičit
placeholder

Koruny VI

Procvičit
placeholder

Koruny VII

Procvičit
placeholder

Koruny VIII

Procvičit
placeholder

Koruny IX

Procvičit
placeholder

Koruny X

Procvičit
placeholder

Hodiny I

Procvičit
placeholder

Hodiny II

Procvičit
placeholder

Hodiny III

Procvičit
placeholder

Dvojková soustava I

Procvičit
placeholder

Dvojková soustava II

Procvičit
placeholder

Dvojková soustava III

Procvičit